Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
AM Gnol 1.A třída dospělých:
15. 12. 2023 - Klub

Úvodní slovo nastupujícího předsedy oddílu

Představení Petra Dvořáka, nově zvoleného předsedy oddílu fotbalu SK Třebechovice.

Vážení přátelé,

dovolte mi v tomto předvánočním čase pár řádků. Jak všichni víte, 27. 11. 2023 proběhla valná hromada fotbalového oddílu, na které byl zvolen nový oddílový výbor, který následně ze svého středu vybral předsedu. Rozhodnutím všech členů výboru se mi této cti dostalo. Funkci předsedy přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti. Fotbalové a osobnostní renomé mých předchůdců je pro mě zavazující. V této souvislosti dovolte krátké představení mé osoby. Je mi 55 let, narodil jsem se v Hradci Králové, občanem Třebechovic jsem od roku 2001. Pracuji ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a učím na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Fotbal byl můj život až do 19 let, kdy jsem utrpěl těžký úraz kolena a ani následných 7 operací mi neumožnilo návrat na trávník. Svoji krátkou fotbalovou kariéru jsem byl nucen ukončit jako útočník dorostu fotbalového klubu Rudá hvězda HK. Asi jen ten, kdo něco podobného zažil, si dovede představit pocity dospívajícího kluka, který najednou nemůže dělat to, co bylo smyslem jeho dosavadního života. Jistě je to „jen“ fotbal… A tak jsem se fotbalu dalších skoro 30 let snažil spíše vyhýbat, nemožnost si zahrát mě bolí dodnes. Obrat nastal ve chvíli, kdy můj syn projevil v mateřské školce přání stát se fotbalistou. Od té doby jsem „zpátky ve hře“. Jsem asistentem trenéra starší přípravky, právě jsem dokončil školení trenérské licence FAČR C a možnost podílet se na budoucnosti klubu ve výkonném výboru je pro mě další životní výzvou. Osobnosti výkonného výboru (jednak bývalí výborní hráči, jednak zapálení třebechovičtí patrioti) mi dávají víru, že se společně můžeme pokusit „něco“ vybudovat.

Stojí před námi řada nelehkých úkolů. V současné době řešíme žalostný stav tréninkového areálu, který je, nejen díky invazi divočáků, již zcela nezpůsobilý pro jakoukoliv smysluplnou fotbalovou činnost. Naše A mužstvo tak v podstatě nemá možnost kvalitní zimní přípravy. V této souvislosti vyvstává zásadní otázka celkové koncepce fotbalového areálu. Prvotním záměrem jistě bude snaha o přesun tréninkového hřiště směrem k hlavnímu tak, aby vznikl uzavřený prostor. Druhou variantou je celková revitalizace zadního areálu s vybudováním zázemí pro hráče tak, aby bylo možno hřiště plnohodnotně využívat – vybudování šaten, sociálního zařízení, skladu tréninkových pomůcek. Nezbytná bude výstavba plotu, jehož konstrukční řešení zabrání invazi divočáků. S rozhodnutím revitalizace zadního hřiště ale souvisí nutnost vybudování bezpečné přístupové cesty – zpevnění povrchu, osvětlení, dále nutnost vykácení stromů, které vytvářejí stín na tréninkové ploše, a jejichž přesah do areálu znamená nebezpečí poškození plotu padajícími větvemi. A i když nově vybudovaný plot bude stačit na divočáky, invazi vandalů neodolá, proto bude jistě nezbytná permanentní ostraha. Z uvedeného vyplývá, že z dlouhodobého hlediska je jednoznačně levnější variantou vybudování jednoho celistvého areálu v oblasti hlavního hřiště. Všichni si uvědomujeme, že jde o běh na dlouhou trať a že bez pomoci města, dotačních a sponzorských peněz sami nedokážeme nic. Ale za celý výkonný výbor mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby jedna z variant co nejdříve dopadla.

Závěrem mi dovolte za celý výkonný výbor poděkovat panu Karlu Bílovi za práci ve funkci předsedy oddílu, o jehož cenné rady se budu minimálně v počátku svého funkčního období opírat, a rovněž panu Milanu Kynosovi, nestoru třebechovického fotbalu, za jeho dlouholeté, neúnavné úsilí o rozvoj sportu v našem městě. Pánové díky!

Přeji vám všem požehnané Vánoce.

Petr Dvořák